domy jednorodzinne
domy jednorodzinnedomy jednorodzinne
domy jednorodzinne
domy jednorodzinne
domy jednorodzinnedomy jednorodzinne

copyright © www.studio-mb.pl

 

 

 

architekt Nowy Sącz, Nowy Sącz architekt,  biuro projektów Nowy Sącz, projekty, projekty domów jednorodzinnych, projektowanie architektoniczne, projektant Nowy Sącz,

 

 

Projekt przedstawia rekonstrukcję muru przy zabytkowej plebanii przy ul. Mickiewicza w Starym Sączu. Rekonstrukcję zrealizowano na podstawie zachowanych fragmentów oryginalnego muru, który ze względu na stan techniczny nadawał się tylko do rozbiórki. Rekonstrukcja jest wiernym odtworzeniem gabarytów, kształtów i proporcji pierwotnego muru. Podczas rekonstrukcji, zamiast pierwotnego kamienia rzecznego układanego na zaprawie glinianej zastosowano nieregularny kamień piaskowy. Sposób układania kamienia był inspirowany wątkiem kamiennym zastosowanym przed stuleciami na murze obronnym Klasztoru Sióstr Klarysek w Starym Sączu.

Rekonstrukcja muru przy zabytkowej plebanii w Starym Sączu.